Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.095

Wijziging Archiefwet 1995 inzake het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheidenMet dit wetsvoorstel wordt de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats verplaatst van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar gedeputeerde staten.

Verder wordt de advisering, bij de overbrenging, over de openbaarheid van decentrale rijksarchiefbescheiden verplaatst van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris (ARA) en vervalt de advisering door de Raad voor cultuur over ontwerp-selectielijsten. Tenslotte wordt in dit verband de Archiefwet BES aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.095, nr. 2) is op 22 maart 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2011

titel

Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu