33.216 (R1980)

Goedkeuring protocol bij verdrag over het vervoer van passagiers en hun bagage over zeeDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het protocol van 2002 bij het verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110). Het Verdrag regelt de aansprakelijkheid van vervoerders voor dood of persoonlijk letsel van een passagier en voor verlies of beschadiging van zijn bagage. Nederlanden is in 1974 geen partij geworden bij dit verdrag omdat de maximale schadevergoeding die aan de passagiers kon worden toegekend, te laag was.

Nu door het Protocol uit 2002 de aansprakelijkheidslimieten zijn verhoogd wordt Nederlanden partij bij het verdrag. Het Protocol verbetert door een internationale aansprakelijkheidsregeling de rechtszekerheid van zowel vervoerders als reizigers. Ook komt er een verzekeringsplicht voor vervoerders. Reizigers met schade kunnen zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar van de vervoerder.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.216 (R1980) nr. 2) is op 26 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Uitvoering protocol bij verdrag en verordening over het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (33.217).


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2012

titel

Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten