33.217

Uitvoering protocol bij verdrag en verordening over het vervoer van passagiers en hun bagage over zeeDit wetsvoorstel wijzigt boek 8 Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het protocol bij het Verdrag over het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (Trb. 2011, 110) en ter implementatie van de Verordening (EG) nr. 392/2009PDF-document over de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen in Nederlandse regelgeving.

De verordening en het verdrag regelen de aansprakelijkheid en verzekering voor schade aan de persoon of aan de bagage van passagiers gedurende vervoer over zee.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.217 nr. 2) is op 26 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Goedkeuring protocol bij verdrag over het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (33.216 (R1980)).


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2012

titel

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via