Dit wetsvoorstel wijzigt een groot aantal belastingwetten, zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein. Het wetsvoorstel bevat technische en redactionele wijzigingen.

Het voorstel maakt deel uit van het pakket Fiscale verzamelwet 2012.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.245, A) is op 21 juni 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 oktober 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 april 2012

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat
 • artikel XV, onderdeel A, toepassing vindt voordat artikel II, onderdeel A, van het Belastingplan 2012 wordt toegepast;
 • artikel XV, onderdeel B, toepassing vindt voordat artikel VI, onder-delen D en F, van het Belastingplan 2012 wordt toegepast;
 • artikel XV, onderdeel D, toepassing vindt voordat artikel XXVIII, onderdeel E, van het Belastingplan 2012 wordt toegepast;
 • artikel XV, onderdeel E, toepassing vindt voordat artikel XXIX, onderdeel E, van het Belastingplan 2012 wordt toegepast;
 • artikel XIVa en artikel XVIII toepassing vinden voordat de Wet uniformering loonbegrip wordt toegepast;
 • artikel VIIIa voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot door de inspecteur vastgestelde bijdragen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2012.
 • 2. 
  Artikel VIII, onderdeel C, onder 1, werkt terug tot en met 1 januari 2010.
 • 3. 
  Artikel VIII, onderdeel C, onder 2, werkt terug tot en met 1 april 2010.
 • 4. 
  Artikel I, onderdelen D en G, en artikel XIV werken terug tot en met 1 januari 2011.
 • 5. 
  Artikel XVI, onderdeel A, werkt terug tot en met 31 december 2011.
 • 6. 
  Artikel I, onderdelen A, C en F, artikel III, artikel V, onderdelen A, B en E, artikel VI, artikel X, artikel XIII, onderdeel K, en artikel XIVa, werken terug tot en met 1 januari 2012.
 • 7. 
  Artikel V, onderdeel D, en artikel XI werken terug tot en met 18 januari 2012.

Documenten