33.336

Wijziging van diverse wetten op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapDit wetsvoorstel bestaat uit een groot aantal redactionele aanpassingen van onderwijswetten.

In hoofdstuk 1 van het voorstel worden wetstechnische gebreken verholpen. In hoofdstuk 2 van het voorstel worden bepalingen aangepast aan de motie Jurgens c.s. met betrekking tot het bij lagere regelgeving afwijken van wettelijke bepalingen. In hoofdstuk 3 worden uitgewerkte overgangsbepalingen geschrapt en wordt nog geldend overgangsrecht van voor augustus 1998 overgebracht naar de sectorale onderwijswetten. In hoofdstuk 4 wordt de verwijzing naar een aantal ministers aangepast aan de recente naamswijziging van ministeries.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.336, A) is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 februari 2013 als hamerstuk afgedaan.  


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2012

titel

Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via