33.349

Initiatiefvoorstel-Jadnanansing en Van Dijk inzake het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Jadnanansing (PvdA) en Van Dijk (SP) regelt dat het tarief voor de langstudeerdersboete voor het studiejaar 2012–2013 – net als dat in het studiejaar 2011–2012 het geval was – op het niveau van het basistarief wordt bepaald.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De initiatiefnemers hebben het voorstel bij brief van 6 april 2017 (TK, 4ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2012

titel

Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2012


Documenten