33.356

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES inzake een overgangsmaatregel voor (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskundeMet dit wetsvoorstel wordt een overgangsbepaling voorgesteld in de wet waarmee (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde met een getuigschrift, benoembaar wordt in een aantal vakken in het praktijkonderwijs en in het onderwijs aan uitsluitend LWOO-geïndiceerde leerlingen (leerweg ondersteunend onderwijs), als zij een certificaat hebben behaald van de aanvullende leergang die voor dit doel is ontworpen.

Deze maatregel geldt voor personen die een getuigschrift van de opleiding omgangskunde aan één van de vier hogescholen hebben behaald na 1 augustus 2006, aan de opleiding zijn begonnen voor 1 september 2012 en uiterlijk 31 augustus 2016 de «Leergang omgangskunde in praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs» met goed gevolg hebben afgerond. 

De vier Hogescholen zijn, de Hogeschool Utrecht, NHL Hogeschool, Hogeschool Leiden en Fontys Hogescholen Tilburg.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.356, A) is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 februari 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2012

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via