33.359 (R1986)

Initiatiefvoorstel-Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit initiatiefvoorstel is bij brief van 17 maart 2017 (TK, 9) door de initiatiefnemer ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2012

titel

Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten

9