33.400 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2013 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.400 XIII, A) is op 29 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2013 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend. De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel ingediende Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van aanpak tot substantiële versterking van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (EK 33.400 XIII, F) is door de indiener aangehouden. Deze motie is komen te vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

108
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-108] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-108] documenten