33.484

Toegankelijker maken executoriale verkoop van onroerende zakenDit wetsvoorstel maakt in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) en het Burgerlijk Wetboek (BW) een executoriale veiling van onroerende zaken transparanter en voor een breder publiek toegankelijk. Hierdoor wordt de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken verhoogd.

Een executoriale verkoop vindt voortaan, na aankondiging en vermelding van de veilingvoorwaarden op internet, alleen in een veilingzaal, alleen via internet of tegelijkertijd in de zaal en via internet plaats. De veilingkosten worden voortaan beter verdeeld tussen de koper en verkoper en het risico bij koop van een woning op de executieveiling gaat pas over na inschrijving van het proces-verbaal in het register. De ontruimingstermijn wordt teruggebracht van maximaal 1 jaar naar 6 maanden en ook wordt het makkelijker om onrechtmatige bewoners te verwijderen. Daarnaast moeten de hypotheekgever en de gebruikers van de woning verplicht meewerken aan bezichtigingen. Bepaalde proceshandelingen kunnen voortaan niet alleen door een advocaat maar ook door een notaris worden verricht. De hypotheekhouder, de hypotheekgever en de executoriale beslaglegger kunnen ook vragen om onderhandse verkoop.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.484, A) is op 15 april 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 september 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2012

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

23