33.512

Strafbaarstelling illegaal verblijf vreemdelingen in NederlandDit wetsvoorstel voegt aan de Vreemdelingenwet 2000 een regeling toe waardoor illegaal verblijf van meerderjarige vreemdelingen strafbaar wordt. Deze maatregel maakt deel uit van de in het regeerakkoord (TK 32.417, nr. 15) gemaakte afspraken over strafbaarstelling van illegaal verblijf en de verbetering van het terugkeerbeleid. De regering wil hiermee de illegale komst naar en illegaal verblijf in Nederland voorkomen en bestrijden.

Met dit voorstel wordt illegaal verblijf een overtreding met straffen van hechtenis van ten hoogste 4 maanden of een geldboete van de tweede categorie, ten hoogste € 3900,-. Hoewel illegaal verblijf een overtreding wordt, is humanitaire hulp aan illegalen niet strafbaar. Mensen die zich schuldig maken aan mensenhandel of werkverschaffing aan illegalen zijn wel strafbaar. Illegalen in Nederland houden recht op medisch noodzakelijke zorg en hebben hun kinderen recht op onderwijs. De strafbaarstelling geldt niet voor (alleenstaande) minderjarige illegale vreemdelingen, maar geeft geen recht op verblijf.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 mei 2014 (TK 33.512, 13) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

7 januari 2013

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

17