33.555

Aanpassingswet basisregistratie personenDe Wet basisregistratie personen (Wet Brp) vervangt, als het betreffende wetsvoorstel 33.219 wordt aanvaard en in werking zal treden, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet Brp vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen. In verband met (het vervallen van de Wet GBA en) de invoering van de Wet Brp is aanpassing van een aantal wetten in formele zin noodzakelijk. Het onderhavige  wetsvoorstel voorziet in deze aanpassingen. 

In de Wet Brp worden vier belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en de verbetering van dienstverlening en vermindering van administratieve lasten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 juni 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK 33.555, A) op 9 juli 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 2013

titel

Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via