33.598

Stichten en opheffing van openbare scholen en beëindiging bekostiging van bijzondere scholen in het primair onderwijsDit wetsvoorstel maakt het stichten van een openbare school door een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs mogelijk. Vervolgens wordt in lijn met de stichtingsmogelijkheid de besluitvorming over de opheffing van een eigen openbare school neergelegd bij het verzelfstandigde bestuur. Tenslotte wordt het mogelijk gemaakt dat ouders een verzoek kunnen doen om een school voor openbaar basisonderwijs voor bekostiging in aanmerking te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.598, A) is op 5 september 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 oktober 2013 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

3 april 2013

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via