33.645

Aanpassingswet OCW-wetten BESHet wetsvoorstel beoogt het aanpassen van de onderwijswetten van Caribisch Nederland aan die van Europees Nederland, zodat er geen ongewenste verschillen bestaan. 

Het wetsvoorstel bevat verder een wijziging van het overgangsrecht met betrekking tot de voorziening in de onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland. Tenslotte bevat dit voorstel een wijziging van de Monumentenwet BES die inhoudt dat er voor elk van de openbare lichamen in Caribisch Nederland een Meldpunt maritiem archeologisch erfgoed zal zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 september 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 oktober 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 mei 2013

titel

Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van artikel II, onderdeel F, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, artikel II, onderdeel G, artikel III, onderdeel J, en artikel IV, onderdeel M.
  • 2. 
    Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt deze wet met uitzondering van artikel II, onderdeel G, artikel III, onderdeel J, en artikel IV, onderdeel M, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.                          
  • 3. 
    Artikel II, onderdeel G, artikel III, onderdeel J, en artikel IV, onderdeel M. treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werken terug tot en met 10 oktober 2012.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via