33.681

Verlenging zittingsduur gemeenteraden van gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogdDit wetsvoorstel geeft een regeling inzake de verlenging van de zittingsduur van de gemeenteraden van de gemeenten waarin per 1 januari 2015 een herindeling wordt beoogd.

Het voorstel wil voorkomen dat in de gemeenten die met ingang van die datum worden heringedeeld binnen één jaar tweemaal verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden: de reguliere gemeenteraadsverkiezing in maart 2014 en de tussentijdse raadverkiezing, in verband met de herindeling, in het najaar van 2014. In dit wetsvoorstel worden niet de gemeenten genoemd waarvan de zittingsduur wordt verlengd. Dat gebeurt in de voorstellen van wet die een herindeling betreffen.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.681, nr. 2) is op 17 oktober 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 november 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2013

titel

Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via