33.718

Goedkeuring belastingverdrag met ChinaDit wetsvoorstel keurt het op 31 mei 2013 met de Volksrepubliek China gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Tractatenblad 2013, 104PDF-document) goed. Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.718, nr. 2) op 13 februari 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel werd op 3 juni 2014 plenair behandeld door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopië (33.638).


Kerngegevens

ingediend

2 september 2013

titel

Goedkeuring van het op 31 mei 2013 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2013,104)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten