33.638

Goedkeuring belastingverdrag met EthiopiëDit wetsvoorstel keurt het op 10 augustus 2012 met de Federale Democratische Republiek Ethiopië gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Tractatenbladen 2012, 179PDF-document en 192PDF-document, en Tractatenblad 2013, 84PDF-document) goed. Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.638, nr. 6) is op 20 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66 en SGP stemden voor.

Het voorstel werd op 3 juni 2014 plenair behandeld door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag met China (33.718).


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2013

titel

Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten