33.723

Initiatiefvoorstel-Van der Steur Wet bevordering van mediation in het burgerlijk rechtDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) verbetert in Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering de positie van mediation in het burgerlijk recht. Door middel van mediation kunnen 2 of meer partijen buiten de rechter een geschil oplossen door naast het conflict ook de onderliggende belangen te bespreken.

Met dit voorstel wordt aan Boek 7 BW de mediationovereenkomst toegevoegd als een nieuwe vorm van opdracht. Ook kunnen partijen tijdens een mediation bepaalde onderdelen van hun geschil met een juridisch karakter aan de rechter voor leggen voor een beslissing op een juridische knelpunt. De mediator kan de overeenkomst digitaal aanbieden aan de rechtbank met het verzoek deze te bekrachtigen. Na bekrachtiging zijn de partijen verplicht de mediation te beproeven voordat de rechter zich over het geschil uitlaat.

Naast dit voorstel heeft de indiener de voorstellen Wet registermediator en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht ingediend.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit wetsvoorstel is bij brief van 10 juni 2015 (TK 33.723, nr. 14) ingetrokken. Na het vertrek van het lid Van der Steur uit de Kamer, wordt de behandeling van dit voorstel door geen van de leden van de fractie voortgezet, aangezien de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2013

titel

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

17