Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een structureel actieprogramma ter verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilanden (EK 33.400 IV, V)In deze motie wordt de regering verzocht tot een structureel actieprogramma te komen ter verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilanden, waarin de beleidsreacties van de betrokken ministeries worden betrokken en de Kamer daarover te rapporteren.ingediend

4 juni 2013

resultaat

Aangehouden op 11 juni 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door