33.750 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.750 VIII, C) is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan.

Op 24 september 2013 is de motie-Van Boxtel (D66) c.s. over het in kaart brengen van de gevolgen van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, provincie en gemeente voor de cultuursector (EK 33.750 VIII, A) ingediend. De motie is aangehouden op 1 oktober 2013. Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-171] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-171] documenten