33.753

Overige fiscale maatregelen 2014Naast het wetsvoorstel Belastingplan 20134 (33.752) bevat dit wetsvoorstel wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten waarvoor inwerkingtreding of wettelijke vastlegging met ingang van 1 januari 2014 wenselijk is.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.753, A) is op 19 november 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. Over vijf ingediende moties is ook op 17 december 2013 gestemd.

Voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën werd op 26 november 2013 een technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën gehouden.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 33.752, 33.754 en 33.755.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat artikel XVI toepassing vindt voordat de artikelen IIIA en Vbis van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 worden toegepast.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel A, en artikel XV werken terug tot en met 1 januari 2012.
 • 3. 
  Artikel II, artikel VI, artikel XII, onderdelen C, D en F, artikel XIII, onderdeel B, artikel XIV, onderdeel A, en artikel XVII werken terug tot en met 1 januari 2013.
 • 4. 
  Artikel III, onderdeel A en onderdeel C, onder 1, werkt terug tot en met 22 juli 2013.
 • 5. 
  Artikel VIA werkt terug tot en met 10 oktober 2013.
 • 6. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel G, in werking

  op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

39