33.774

Initiatiefvoorstel-Klaver Wet transparantie voedselverspilling
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De initiatiefnemer heeft het voorstel bij brief van 3 april 2018 (TK, 4) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

16 oktober 2013

titel

Voorstel van wet van het lid Klaver tot wijziging van de Warenwet in verband met het creëren van transparantie omtrent voedselverspilling bij supermarkten (Wet transparantie voedselverspilling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten