33.775

Wijziging van de Warenwet en de Warenwet BESDit wetsvoorstel strekt tot een wijziging van de Warenwet en de Warenwet BES.

De belangrijkste wijzigingen voor de Warenwet zijn:

 • – 
  verhoging van het maximale bedrag dat op grond van de Warenwet voor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd
 • – 
  wijzigingen in een aantal bevoegdheden; en – regels voor het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing. Daarnaast worden enkele andere, meer technische, wijzigingen voorgesteld.

De wijzigingen die worden voorgesteld voor de Warenwet BES zijn bedoeld om de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandsbesturen eenduidig te regelen. Met betrekking tot waren, niet zijnde eet- en drinkwaren, is het toezicht op de naleving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba anders onvoldoende gewaarborgd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.775, A) is op 21 april 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2013

titel

Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen J en K, in werking met ingang van 13 december 2014.
 • 3. 
  Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 13 december 2014, treedt artikel I, onderdelen J en K, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

33