Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.782 (R2016)

Goedkeuring voornemen tot intrekking van voorbehouden bij artikelen van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en van het Europees Sociaal HandvestDit voorstel van Rijkswet beoogt de goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest. De goedkeuring van deze voornemens wordt gevraagd voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland.

Bij de bekrachtiging van beide verdragen heeft het Koninkrijk bovengenoemde voorbehouden gemaakt ten behoeve van de toenmalige Nederlandse Antillen waarmee het stakingsrecht voor het ambtelijke apparaat werd gelimiteerd. Sinds de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 gelden deze verdragen, inclusief bovengenoemde voorbehouden voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Voor wat betreft Aruba gelden deze sinds 1 januari 1986.

De limitering van het stakingsrecht voor ambtenaren is door de rechtspraktijk en de jurisprudentie achterhaald. Het stakingsrecht is voor ambtenaren in de publieke sector een verworven recht, dat door de rechterlijke macht op zijn rechtmatigheid en doelmatigheid wordt getoetst. Het stakingsrecht is, zoals door zowel de publieke als de private sector toegepast, een ultiem middel, en is in de loop van de jaren vaker door de rechterlijke macht als een legitiem middel aangemerkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.782 (R2016), nr. 2) is op 4 september 2014 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2013

titel

Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de rijkswet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu