33.925

Initiatiefvoorstel-De Hoop en Van der Molen Introductie verlengde kwalificatieplichtDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA) en Van der Molen (CDA) heeft tot doel om het instrumentarium, om voortijdig schoolverlaten te bestrijden, aan te vullen. Voorgesteld wordt om voor de groep voortijdig uitvallers bestaande uit jongeren van 18, 19 en 20 jaar te komen tot een verlengde kwalificatieplicht om het voortijdig schoolverlaten verder te reduceren. Concreet wordt met het onderhavige wetsvoorstel de invoering van een partiële verlengde kwalificatieplicht tot 21 jaar geïntroduceerd voor gemeenten die te maken hebben met een hoog percentage voortijdig schooluitval onder 18-plussers en waarbij alle andere middelen onvoldoende tot geen effect sorteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamerleden De Hoop en Van der Molen hebben bij brief van 13 mei 2022 medegedeeld dat zij de verdediging van dit initiatiefvoorstel overnemen van de vertrokken leden Mohandis en Rog (TK, 5).


Kerngegevens

ingediend

25 april 2014

titel

Voorstel van wet van de leden De Hoop en Van der Molen tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

5