33.930 F

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2013Het jaarverslag (TK nr. 1) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2013 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Diergezondheidsfonds. De slotwet (TK nr. 2) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2013.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.930 F, nr. 2) is op 3 juli 2014 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 23 september 2014.


Kerngegevens

ingediend

21 mei 2014

titel

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten