33.947

Elektronische toestemming sportvisserijHet wetsvoorstel strekt ertoe in de Visserijwet 1963 (de wet) de mogelijkheid op te nemen om gegevens van de schriftelijke toestemming voor sportvisserij op de binnenwateren elektronisch te kunnen verstrekken in plaats van uitsluitend op schrift.

De noodzaak van het produceren, verspreiden en voorhanden hebben van boekwerken, behorend bij de VISpas, zal voor veel gebruikers van de VISpas komen te vervallen. Dit zal leiden tot een structurele verlaging van administratieven lasten en tot vermindering van de ervaren regeldruk bij sportvissers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.947, nr. 2) op 9 oktober 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 mei 2014

titel

Wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten