Dit voorstel wijzigt verschillende belastingwetten (met inbegrip van een belastingwet die geldt in Caribisch Nederland), zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein.

Het wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.950, A) is op 2 oktober 2014 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 juni 2014

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 
 • 2. 
  Artikel I, onderdelen C en F, werkt terug tot en met 19 juli 2014. 
 • 3. 
  Artikel XIII, onderdelen B, C, D en F, en artikel XXI werken terug tot en met 1 juli 2014. 
 • 4. 
  Artikel XIII, onderdelen A, G en H, werkt terug tot en met 1 april 2014. 
 • 5. 
  Artikel VIII, onderdelen C, onder 2, en F, werkt terug tot en met 6 januari 2014. 
 • 6. 
  Artikel I, onderdelen B, G en H, artikel III, onderdelen A, B, D en E, artikel IV, onderdeel B, artikel VII, onderdelen A, B, E, F, G, H, I, onder 1, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U en V, artikel VIII, onderdelen A, onder 2, C, onder 1, D, E, G, H, I, J, K, M en N, artikel IX, onderdelen A en B, artikel XI, artikel XII, onderdeel D, onder 2, artikel XIII, onderdeel J, artikel XVI, onderdelen C en D, en artikel XVII, onderdelen B en C, werken terug tot en met 1 januari 2014. 
 • 7. 
  Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juli 2013. 
 • 8. 
  Artikel I, onderdelen D en E, artikel VIII, onderdeel L, artikel XVI, onderdeel B, en artikel XIX werken terug tot en met 1 januari 2013. 
 • 9. 
  Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2008. 
 • 10. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten