Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.017

Reparatiewet WNTDit voorstel wijzigt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het wetsvoorstel bevat uitsluitend wijzigingen die noodzakelijk zijn om de uitvoering van de wet te verbeteren, eenvoudig te realiseren zijn en/of een technisch karakter hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.017, A) op 16 oktober 2014 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 november 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2014

titel

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Artikel I, onderdeel J, werkt terug tot en met 1 januari 2013.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu