34.027

Invoering onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan op het achterhalen van bronnen van journalisten gerichte inzet van bijzondere bevoegdhedenDit voorstel wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen. Inlichtingendiensten die maatregelen willen nemen om de bronnen van journalisten te achterhalen, moeten daar vooraf toestemming voor vragen bij de rechtbank in Den Haag. 


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit wetsvoorstel bij brief van 29 juni 2018 (TK, 6) aan de Tweede Kamer ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2014

titel

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via