34.154

Initiatiefvoorstel-Recourt en Van Oosten Wet herziening kinderalimentatie
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft dit voorstel op 2 februari 2020 (TK 35.718, nr. 9) controversieel verklaard.

De initiatiefnemers hebben naar aanleiding van het vertrek uit de Tweede Kamer van het lid Van der Steur bij brief van 6 september 2016 (TK, nr. 4) laten weten dat de plaats als tweede initiatiefnemer wordt overgenomen door het Tweede Kamerlid Van Oosten.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2015

titel

Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten