34.177

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet democratisering gemeenschappelijke regelingenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) voert enkele wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten door om het democratisch primaat van volksvertegenwoordigende organen van de gemeente, provincie en waterschap te versterken.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Bij brief van 21 december 2017 (TK, 4) heeft het Tweede Kamerlid Bergkamp medegedeeld dat zij het wetsvoorstel overneemt van de oorspronkelijke initiatiefnemer, het voormalige Tweede Kamerlid Schouw (D66), en dat zij het voorstel intrekt.


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2015

titel

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten