Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.266

Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijsDe Wet op de vaste boekenprijs beoogt voorwaarden te scheppen waaronder een breed en divers aanbod van boeken beschikbaar is via een gespreid net van boekhandels met een groot en gevarieerd assortiment. Een divers en breed beschikbaar aanbod van boeken is van essentieel belang voor de kenniseconomie, voor het onderwijsveld, voor een vitale lees- en schrijfcultuur en voor cultuurparticipatie.

De Wet op de vaste boekenprijs bevat een evaluatiebepaling die voorschrijft dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap iedere vier jaar verslag uitbrengt aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.266, nr. 2) op 10 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2015

titel

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu