34.300 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.300 VI, I) en de nota van verbetering (EK 34.300 VI, K) is op 3 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

Tijdens de plenaire behandeling op 15 december 2015 is de motie-Engels (D66) c.s. over het minimaliseren van de nog bestaande risico's op tekorten en achterblijvende prestaties bij politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak (EK 34.300 VI, L) en de motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over het sluiten van de Nederlandse grenzen en geen enkele asielzoeker meer toe te laten (EK 34.300 VI, M) ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Tijdens een korte heropening van de beraadslaging is de gewijzigde motie Engels (D66) c.s. (EK 34.300 VI, O) ingediend. Deze motie is op dezelfde dag met algemene stemmen aangenomen. De motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. (EK 34.300 VI, M) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

163
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-163] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-163] documenten