Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.321

Wijziging Wet privatisering ABP in verband met de regeling van een aantal pensioenonderwerpenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet privatisering ABP (WPA) en regelt de volgende onderwerpen:

 • 1. 
  Het opnemen van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs als overheidswerkgever;
 • 2. 
  Het schrappen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als sectorwerkgever;
 • 3. 
  Wijziging van de pensioenleeftijd van 65 jaar in pensioengerechtigde leeftijd;
 • 4. 
  Het wordt mogelijk conform een besluit van de Pensioenkamer van 3 september 2015 (ter bekrachtiging van de pensioenafspraken uit de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016), om over te gaan op prijs-indexatie in plaats van loonindexatie voor bestaande pensioenen en bestaande aanspraken;
 • 5. 
  Een voorziening voor sectorwerkgevers en door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen overheidswerkgevers om het nettopensioen ergens anders dan bij het ABP onder te kunnen brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 34.321, nr. 2) is op 3 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2015 als hamerstuk afgedaan. PVV en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 oktober 2015

titel

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De wet kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu