34.417 (R2068)

Goedkeuring belastingverdrag, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, met de CaymaneilandenDit voorstel van rijkswet beoogt de goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Tractatenbladen 2009, 217PDF-document en 2010, 162PDF-document).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 17 november 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 december 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2016

titel

Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten