Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 6 december 2016 (2016/2017 nr. 10)

Aanvang: 13.48 uur
Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162) (34417).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.