34.466

Initiatiefvoorstel-Slootweg Strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorismeDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Het Tweede Kamerlid Slootweg heeft bij brief van 13 mei 2022 medegedeeld de verdediging van dit initiatiefvoorstel over te nemen van het vertrokken lid Van Toorenburg (TK, 9).

Bij brief (TK, 7) van 20 december 2017 heeft het kamerlid Van Toorenburg medegedeeld de verdediging van dit initiatiefvoorstel over te nemen in verband met het vertrek van het lid Keijzer.


Kerngegevens

ingediend

2 mei 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Slootweg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

9