34.470

Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproductenDe damp van elektronische sigaretten zonder nicotine (EZN) bevat een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het gaat onder andere om propyleenglycol, glycerol en aldehydes.

Dit wetsvoorstel stelt de volgende regels vast: de leeftijdsgrens naar achttien jaar (1), aanscherping van de reclame- en sponsorregels (2), verpakkingseisen (3), producteisen (4) en rapportageverplichtingen (5).

EZN, patronen zonder nicotine en navulverpakkingen zonder nicotine worden onder de werking van de Tabaks- en rookwarenwet gebracht. Dit geldt ook voor de niet-nicotinehoudende vloeistof die aanwezig is in deze producten.

Voor roken bestemde kruidenproducten zijn rookwaren die worden gekenmerkt door de afwezigheid van nicotine en tabak en bestaat uit kruidensubstanties die verbrand worden bij gebruik. Voor deze producten worden verpakkingseisen en rapportageverplichtingen vastgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 januari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 mei 2016

titel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

27