34.503

Goedkeuring belastingverdrag met ZambiaDit wetsvoorstel keurt het op 15 juli 2015 met de Republiek Zambia gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Tractatenbladen 2015, 113PDF-document en 2016, 47PDF-document) goed. Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de administratieve wederzijdse bijstand in de vorm van onderlinge uitwisseling van fiscale informatie en invordering van belastingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 24 oktober 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2017 als hamerstuk afgedaan. Groenlinks, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2016

titel

Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst


Documenten