34.520

Initiatiefvoorstel-Arib Wet bestrijding krimpproblematiekDit initiatiefwetsvoorstel van het lid Arib (PvdA) wil krimpgemeenten de gelegenheid geven om voor een bepaalde periode af te mogen wijken van voor hen knellende landelijke regelgeving die het effectief tegengaan van de negatieve effecten van krimp belemmert. De indiener introduceert met dit wetsvoorstel een afwijkingsbevoegdheid van bepalingen in of krachtens een aantal wetten voor een krimpgemeente die daartoe een aanvraag doet bij veantwoordelijke bewindspersoon.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 16 mei 2023 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Arib ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

4