34.521

Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Beëindiging van positieve discriminatieDe samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten