34.523

Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch NederlandDit wetsvoorstel moderniseert de huur(prijs)regelgeving in Caribisch Nederland. De regering wil hiermee een betrouwbare, duurzame en betaalbare huurwoningmarkt van goede kwaliteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba realiseren. 

Met dit voorstel wordt op de eilanden een liberalisatiegrens binnen de huurwoningmarkt geïntroduceerd. Bij eilandsverordening wordt de waardering van de kwaliteit van de woning (maximale huurprijsgrens) en het maximale huurverhogingspercentage vastgesteld. Voor Caribisch Nederland wordt een vereenvoudigd woningwaarderingsstelsel voorgesteld, waarbij met name rubrieken als oppervlakte, aantal vertrekken en ligging en woonomgeving worden geïntroduceerd. Ook wordt een aantal procedures geïntroduceerd dat onder meer te maken heeft met de hoogte van de huurprijs en de servicekosten. Ook wordt het mogelijk om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 30 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 april 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 augustus 2016

titel

Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met uitzondering van de artikelen 4.3 en 4.5 die in werking treden zeven jaar na het tijdstip waarop artikel 4.2 in werking treedt.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via