34.541

Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen Verankeren belang kind in procedure tot verkrijgen van een verblijfsvergunningDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ellemeet (GroenLinks), Piri (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Teunissen (PvdD) verbetert de rechten van het kind in het vreemdelingenrecht. Migranten- en vluchtelingenkinderen hebben het recht op een verblijfsrechtelijke procedure waarin rekening wordt gehouden met hun specifieke belangen. Kinderen kunnen motieven hebben om asiel aan te vragen die voor hen specifiek zijn op basis van hun kind-zijn. Het kan dan onder meer gaan om (de dreiging van) genitale verminking, het ontsnappen aan een kindhuwelijk, rekrutering tot kindsoldaat of kinderprostitutie.

De initiatiefnemers hebben gekozen voor het toevoegen van de mogelijkheid tot het verstrekken van een reguliere verblijfsvergunning wanneer het belang van het kind ernstig wordt bedreigd. Ook bevat dit initiatiefvoorstel bepalingen waarmee wordt geregeld dat kinderen zoveel mogelijk voorrang krijgen in verblijfsrechtelijke procedures.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 13 april 2021 (TK, 18) hebben de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen medegedeeld dat het lid Ellemeet de mede indiening overneemt van het lid Van Ojik en de leden Piri en Teunissen de plaatsen in nemen van de leden Kuiken en Wassenberg. Het voorstel wordt niet langer mede verdedigd door Van Kooten-Arissen.

Bij brief van 23 september 2019 (TK, 12) hebben de de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk medegedeeld dat het lld Wassenberg dit wetsvoorstel mede zal verdedigen.

Bij brief van 26 juni 2019 (TK, 7) hebben de leden Ojik en Kuiken medegedeeld dat de leden Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk dit wetsvoorstel mede zullen verdedigen.

Bij brief van 3 april 2018 (TK, 6) heeft het lid Van Ojik de medeverdediging van dit wetsvoorstel overgenomen van het lid Voortman.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten