34.550 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 8 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

Op voorstel van het Lid Rinnooy Kan (D66) hebben de Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 8 november 2016 besloten tot het voeren van een mondeling overleg met de minister van SZW en met de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Dit mondeling overleg vond plaats op 7 februari 2017. De commissies hebben op 28 februari 2017 het verslag (EK 34.550 XV / 34.550 IX, E) van dit mondeling overleg uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-107] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-107] documenten