34.590

Implementatie Richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoenarbeidersDit wetsvoorstel regelt de implementatie van de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (richtlijn 2014/36/EU).

De richtlijn heeft als belangrijkste doelstellingen de harmonisatie van de voorwaarden voor toelating en verblijf van seizoenarbeiders die worden toegelaten tot een lidstaat van de EU en het verbeteren van de bescherming van seizoenarbeiders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 mei 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2017 als hamerstuk afgedaan. PVV, PvdD en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2016

titel

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

26