34.607

Aansluiting onderwijswetten bij de Algemene wet bestuursrecht en verlenging van overgangsbepalingen onderwijshuisvesting in Caribisch NederlandDoel van dit wetsvoorstel is het beter laten aansluiten van enkele onderwijswetten bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Verder worden er overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland verlengd en wordt de Wet studiefinanciering BES aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk.

De regels in dit wetsvoorstel gelden ook voor het onderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 februari 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2017 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

15 november 2016

titel

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk.

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten