34.617

Uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner en het kind te versterkenDit wetsvoorstel heeft als doel dat de partners van vrouwen die bevallen zijn 5 dagen betaald kraamverlof krijgen zonder financiële belemmeringen om dit verlof op te nemen.

Hiervoor wordt het huidige aantal door de werkgever betaalde kraamverlofdagen van twee aangevuld met drie dagen die gefinancierd worden via een uitkering door het UWV.

In totaal geeft dit voorstel de partner rond de geboorte de volgende verlofrechten:

  • recht op calamiteitenverlof op de dag(en) van de bevalling;
  • recht op kraamverlof voor een periode van 5 dagen (waarvan de eerste twee dagen met behoud van loon en de aanvullende dagen met uitkering);

Daarnaast heeft de partner nog een onvoorwaardelijk recht op ouderschapsverlof gedurende 3 dagen dat kan worden opgenomen binnen vier weken na de dag van geboorte. Dit verlof is onbetaald, tenzij de cao of arbeidsovereenkomst in betaling voorziet.

Uitbreiding van het kraamverlof biedt de partners een basis om te wennen aan de aanwezigheid van het kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van SZW heeft het voorstel bij brief van 22 december 2017 (EK, 11) ingetrokken.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, had bij brief van 1 november 2017 (EK 34.700, A) al gemeld dat dit wetsvoorstel volgens de reguliere procedures zou worden ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

25 november 2016

titel

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

16