34.687

Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpenDit voorstel strekt tot versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en van de kwaliteit van het handelsregister. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 wordt de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) versterkt bij de bestrijding van malafide praktijken in het handelsverkeer en worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen aangescherpt.

Verder creëert dit voorstel een wettelijke basis voor de terugmelding van onjuistheden in niet-authentieke gegevens, de zogenoemde inputfinanciering door bestuursorganen bij het raadplegen van het handelsregister, de uitgifte van de Legal Entity Identifier door de KvK en de opname van het gegeven «indicatie van het aantal arbeidsverhoudingen» in het handelsregister. Eveneens wordt in de Handelsregisterwet 2007 het voorbehoud verankerd voor de KvK met betrekking tot het databankenrecht op grond van artikel 2 van de Databankenwet.

Internetconsultatie Besluit ter uitvoering van enkele aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 juni 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2017

titel

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten