34.725 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2016

Het jaarverslag Staten-Generaal bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2016 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2016.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 6 juli 2017 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 12 september 2017 het blanco eindverslag uitgebracht. De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk zijn voorzien voor 26 september 2017.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2017

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2016

schriftelijke voorbereiding


ondertekening


inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar